Kloakseparering

Hvorfor er kloakseparering nødvendig?

Kloakseparering er en vigtig foranstaltning, der bidrager til at mindske risikoen for oversvømmelser og forurening af vores vandmiljø. Med klimaforandringerne og den øgede nedbørsmængde er det afgørende, at vores kloaksystemer kan håndtere den øgede vandmængde. Derfor er det blevet stadig mere almindeligt at bygge nye boliger med separate kloaksystemer, der adskiller spildevand fra regnvand.

Ældre kloaksystemer, der ikke er blevet opgraderet, kan ikke følge med den øgede belastning fra kraftige regnskyl og risikerer at oversvømme. Det kan føre til skader på ejendomme og offentlige bygninger og i værste fald true menneskers liv og sundhed. Samtidig kan overløb fra kloaksystemerne forurene vores vandmiljø med skadelige stoffer og bakterier.

Ved at opgradere kloaksystemerne og adskille spildevand fra regnvand kan man undgå disse problemer. Spildevandet kan renses og genanvendes, mens regnvandet kan føres tilbage til naturen. Dette er ikke kun godt for miljøet, men kan også føre til besparelser på længere sigt, da det renset spildevand kan bruges som en ressource til f.eks. at producere biogas eller gødningsstoffer.

Indhent tilbud

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt – typisk indenfor 24 timer.


  Hvorfor er det en fordel at adskille spildevand?

  Når mængden af spildevand øges, kan det føre til overbelastning af ældre kloaksystemer, som ikke er designet til at håndtere den store belastning. Dette kan resultere i hyppige oversvømmelser fra kloaknettet, hvilket kan forårsage overløb i søer og vandløb og endda føre til kloakvand i boligerne.

  De mange oversvømmelser kan have en stor økonomisk byrde for samfundet, og mange kommuner har svært ved at overholde miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen med de ældre kloaksystemer. Det er derfor en god idé at få udført en kloakseparering. Ved at adskille spildevandet fra regnvandet kan belastningen på renseanlæggene mindskes, da regnvandet ledes direkte til vandløb og søer.

  Dette vil også resultere i, at spildevandsafgiften ikke vil stige så meget. Det er derfor en vigtig foranstaltning at opgradere og modernisere kloaksystemerne for at beskytte miljøet og sikre bæredygtig håndtering af spildevand.

  Hvornår skal du have foretaget en kloakseparering, og hvad skal du være opmærksom på?

  Det kan være en udfordring at identificere behovet for en kloakseparering, medmindre du oplever oversvømmelse på din ejendom eller modtager et påbud fra kommunen om at adskille regn- og spildevand. Der kan imidlertid være andre indikatorer på behovet for en kloakseparering, såsom hyppige tilstoppede afløb eller en lugt af kloakgas. Det er vigtigt at være opmærksom på disse tegn og kontakte en professionel kloakmester for at inspicere kloakken og omgivelserne omkring den.

  En kloakseparering kan være en kostbar affære, da det involverer at grave nye kloakrør ned. Prisen kan variere afhængigt af faktorer som grundens størrelse og beskaffenhed samt dybden af ​​gravearbejdet.

  Når du har besluttet dig for at få udført en kloakseparering, er det vigtigt at sikre, at arbejdet udføres af en professionel og erfaren kloakmester. Dette vil sikre, at arbejdet udføres korrekt og i overensstemmelse med de relevante lovgivninger og forskrifter. Læs mere her om kloaksepareringen.

  Hvad er prisen på en kloakseparering?

  Kloakseparering kan være en nødvendighed, hvis man modtager et påbud om at adskille regn- og spildevand, men det kan også have positive effekter på miljøet og samfundet. Selvom det kan være en af de dyreste løsninger, så kan det betale sig i det lange løb. Prisen på kloakseparering afhænger af flere faktorer såsom grundens størrelse og beskaffenhed samt den valgte entreprenør.

  De nye kloakrør koster typisk omkring 600 kr. pr. meter, men det kan stige, hvis der skal graves længere ned end de typiske halvanden meter. Det er derfor vigtigt at undersøge markedet og vælge den bedste entreprenør til jobbet for at sikre sig den mest optimale pris. Priserne kan variere fra omkring 10.000 kr. til 105.000 kr. og der kan være en spænd på op til 100.000 kr.